top of page

Subvenciones

CANARIAS - INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA:

CANARIAS - SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:

GALICIA - VICEPRESIDENCIA 1ª Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E O CONCELLO DE RIÓS NO MARCO DO DISPOSTO NA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA DO DECRETO 168/2008, DO 24 DE XULLO, POLO QUE SE REGULAN AS AGRUPACIÓNS
1 visualización0 comentarios
bottom of page